петак, 28. децембар 2012.

ТРАГ / Ђорђе НиколићАмеричко дрво; двориште звишких Лукића. Мишљеновац, 2011. Лето. Снимак Иван Ш.


Траг нам се замео, Господе,
У тами грешног ништила,
Бешчасни собом нас воде,
Вера нас Твоја пустила:

Нити нас има у Теби,
Нити смо Тебе достојни,
Нит ће дух да се онеби,
Нит смо у вери постојни.

Вара нас вечна варка,
Здела се наша празни,
Односи црна барка –

Над водом лебди сама.
Постасмо ини, разни –
То ад се рађа у нама.
О празнику Свете мученице Гликерије,
26. 5- 2ОО1.

    ___________ Извор: из нове књиге Ђ. Николића, ВИ НИСТЕ ОД ОВОГА СВЕТА. - Београд: СКЗ, 2012, стр. 39

четвртак, 16. август 2012.

Жар живота / избор из књиге песама Р. Соколовића


ЖАР

Жар,
Запис Божји –
у крви,
У Иван - Кули.

Границо небеске племенитости.

У најдубљем слоју бића,
кад ништавило прераста у радост,
а суза у осмех, тамо си.

Ти.
Само ти,
Путеводителзице.
ЗАПИС

Иван - Кула,
Царичин Град!


Походи животворно,
спознај Душу сопствену.


Еx nihilo,
ни из чега
творим Ти -
ЗАПИС!

Без циља овоземаљског


Страшћу неопозивом,
огњем Вечним
кунем се-


У Рај,
у Твој загрљај!
СВАТОВИ

Петрова Гора,
Радан,
Соколовица


Мајдан,
Пасјача,
Кукавица -
Моје планине постадоше коњи


узјахале судбину
и сувомразицу
срце ми застуденило
поноћни сватови одмичу
преко Гајтанских врата

не стижем поворку
ни с ватром у длановима,
нити кораком огњевитим...


БОЖЈА ШКОЉКА

У срцу чувам лествице Теби
за пут
у Царство Божје
чувам небо у себи,
поглед да озарим Твој

Несаница траје
Разбој носим,
ткајем дугу
између земље
и неба

Ступаш њоме
прстићима маленим
трепериш Божја Шкољко,
тајно јерусалимска...

Корице Соколовићеве књиге, 2008, Београд

 ________________________________
     
Није могао бољи наслов изабрати Ранко Соколовић за своју нову књигу стихова - Жар.
Жар љубави, према љуби или љубовци, земљи завичајној или земљи Србији, мајци земаљској али и Мајци Небеској.
Жар љубави према језику - према речи извор-ној, топлој и треперавој, речи уистину изгрнутој из пепела као, срећом, неугасла жеравица.
Жар љубави према милозвуку - речи се овде не допушта друго до умиљенија.
Жар љубави према чојству и витештву, жар воина из неких честитих времена, воина тврде оданости и нежног срца.
Бираним језиком, бежећи од многословија, силну своју, океанску осећајност, Соколовић успева да суспрегне до праисточног, до поточнога корита. Кратак, узак стих, најчешће краћа песма, не преливају се низ необуздане рукавце - напрот-ив, реч је ту зауздана, укопана и утегнута, реч је ту плаћена скупо. И управо због тога она стиче сву слободу да облива а не преплави, да изнесе из ду бина пра-бића обиље миља и древне, неоскврњене чувствености. И управо стога се, могућно је, овај исповедни тон не боји дугог тока, не може и не жели   да   буде   прекидан.   Као   да,   засигурно пробијајући корито, избегавајући мртваје, уједно жели да отисне још једну, основну и неприкосновену слику - жар самога тока.
Злата Коцић
_____________________ Белешка о аутору
 
РАНКО СОКОАОВИЋ (17. август 1960, село Ивање, Србија), Основну школу завршио је у родном месту као и у селу Оране у својству ђака пешака , а Другу гимназију у Бео-граду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, на којем је 24. децембра 1998. године положио и усмени магистарски испит на кривичноправном смеру.
Објавио је следеће књиге:
Калина (ПИН - електроник, Београд, 1997), триптих:

3. Огањ и земља, Небесница, Недоглед (ПИН - елек-троник, Београд, 1999),
4. Агна и Макарије (Службени гласник, Београд, 2000),
5. Служба светим атницима (Интерпресс, Београд, 2001), као и књигу анегдота, писаних на јужњачком завичајном наречју.
Р. Соколовић, прошле године

6. „Кво работиш" (заједно са једном од својих сестара - Ратомирком Соколовић, Службени гласник, Бео-
град, 2001). Уочи Видовдана 2002. године објавио је књигу апо-
крифних молитви.
7. Војници живота, својеврсно истраживање о Топличком устанку 1917. године у издању Интерпрес, Београд.
Током 2002. године објавио је практикум Обрасци за практичну примену Законика о кривичном поступку у издању „Пословни Биро" Д.О.О., Београд, који садржи 65 образаца за практичну примену ЗКП. Обрасци су у примени у МУП-у Републике Србије и Безбедносно-информативној агенцији (БИА), као и стручној јавности.
Објавио је, заједно с колегом Мирославом Стеванови-ћем, крајем 2005. године Коментар Закона о полицији, у из-дању предузећа „Пословни биро", Д.О.О., Београд.
Крајем Октобра 2006. године Завод за уџбенике и нас-тавна средства - Београд, објавио је четврто, измењено и допуњено, издање књиге „Полиција и кривични поступак -супротстављање организованом криминалу" на 763 стране, а чији је рецезент Војислав Недић, Председник адвокатске коморе Београд.
Претходна три издања књиге „Полиција и кривични поступак - супротстављање организованом криминалу", током 2002., 2003. и 2005. године објавио је „Службени глас-ник" Републике Србије из Београда.Средином 2007. године објавио је Коментар Законика о кривичном поступку (у издању „Службеног гласника" Републике Србије, односно Приручник за практичну примену Законика о кривичном поступку који је објавио По-словни биро д. о. о. из Београда. Ових дана приводи крају нову књигу посвећену мајци Драгици и оцу Владимиру из Ивања, који преминуше 20. јануара 2006. године, односно 21. јула 2007. године. Реч је о рукопису захвалници под називом „Златна капија", писанију о језику и догодовштинама житеља Подгоре, чије је Средиште ауторово родно Ивање.
Враћањем исконској природи, корену предака, раду и реду, угасићемо псовке свега па и Господа Бога, а Пуста Река повратиће благословено, средњовековно име - ПОДГОРА!


НА КРАЈУ ЈЕДНОГ ПОЧЕТКА, увод у књигу Ш. Соколовић


Коли Ивањска
ШОЛЕ
Царичин
Амфитеатар
Прибирање претека

Шоле у Ивању, где је све и започело

Овакве приче и књиге - немају краја. Све ово
је само увод у нешто друго, једва изрециво и
бесконачно, вечно. Све сам ово нашла у забораву; ово
није књига у уобичајеном смислу речи : у оном смислу
како их схватају они који их обично пишу.
Дирнула сам у посебан облик памћења; ову би књигу
дивно подупрле ризнице албума уметничких
фотографија моје старије сестре. Нисам је писала и
написала да бих се изборила за некакву своју
књи`евну улогу; одвратна ми је свака сујета, па и
књи`евна. Морала сам понешто од свега овога да
напишем, болујући од нечега, што се мо`е излечити
само лепотом, природном или уметничком и непролазном.
Захвална сам, понајвише, њеном првом
читаоцу, који је инсистирао да не буде споменут, као и
мом млаћем брату, који ме је подстицао да је пишем.
Који је покушавао и да понешто од написаног поправи,
дотера. Не треба да објашњавам евентуалном читаоцу:
шта сам и зашто написала: све је пред њим, сада, као
на длану.

Измећу Ивања и Београда,
током лета и јесени 2000. године.
(Дописано током 2007. г одине)

Детаљ из дворишта у Ивању, Радан


Биографија

Коли Ивањска ШОЛЕ (Ратомирка Соколовић)  рођена је 53 године у Ивању (изнад Царичиног града: Радан планина). Основну школу завршила је у Орану, средњу у
Лесковцу. Дипломирала је на Вишој медицинској школи у Београду, где и
ради.
До данашњега дана објављивала је повремено у часописима. Поједини
делови овог рукописа објављивани су у часописима београдских
ЗАВЕТИНА.


Најлепши стихови - стални књижевни конкурс "Заветина"

Почев од Илиндана (2. августа 2013. године) "Заветине" су отвориле нови, стални књижевни конкурс за најлепше стихове, на коме могу учествовати, сви- од девет до деведесет и девет година! Без обзира где живе: у Србији, или бившим републикама бивше СФРЈ, или у Европи, Русији, Азији, Америци, Африци, Аустралији, Индокини, Аљасци, Канади, Бразилу - одакле нам се јављају посетиоци бројних локација "Заветина".
Сваки аутор може да пошаље по три песме по свом избору, наравно на српском или српско-хрватском-босанском- и да не ређамо даље. Песме ће прегледати и бирати Бела Тукадруз.
Овде ћемо публиковати један шири избор из пристиглих рукописа. Најлепша песме ће сваке недеље бити публиковане на страницама Међупростор
Аутори треба да пошаљу, уз текст стихова, и кратку белешку о себи, своју адресу, можда и најновију фотографију.
Песме или стихови се шаљу на следећу адресу:
Песме се могу послати и уобчајеном поштом на адресу:
Заветине (Мирослав Лукић) 180 309 БЕОГРАД, Сердар Јанка Вукотића 1/13.
___ Пожељно би било, за све оне који своје текстове шаљу електронском поштом, да текст песама унесу српском ћирилицом или латиницом, писмом Times New Roman величине 12 пинта.
Победник ће сваке недеље у години бити проглашаван на страницама ове локације, а као награду добијаће 1 вредну књигу по избору "Заветина"...


Зашто наопако?Због плусвамперфекта!

Зашто наопако?Због плусвамперфекта!
Обнова.После 44 и више година

Популарни постови

Плусвамперфект - подстицај

ОВА КЊИГА ЈЕ РЕЗУЛТАТ АКЦИЈЕ РЕДАКЦИЈЕ ДРУГОГ ПРОГРАМА РАДИО БЕОГРАДА И ТРАДИЦИОНАЛНОГ КОНКУРСА ЛИСТА САВЕЗА ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ „МЛАДОСТ". И РАДИО БЕОГРАД И ЛИСТ „МЛАДОСТ" ОДВАЈАЛИ СУ РЕДОВНО, ИЗМЕЂУ ДВА 25. МАЈА, У СВОЈИМ ЕМИСИЈАМА И НА СВОЈИМ СТРАНИЦАМА ЈЕДАН ДЕО ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА ЗА ПОЕТСКО СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ. ПРЕД ВАМА ЈЕ ЗБИРКА КОЈА НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕ ПРЕДСТАВЉА АНТОЛОГИЈУ НАЈМЛАЂЕ ПЕСНИЧКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ, ВЕЋ САМО КЊИГА КОЈА ЖЕЛИ ДА ПОДСТАКНЕ НЕГОВАЊЕ ЛЕПЕ РЕЧИ КОД МЛАДИХ И САДРЖИ ОСТВАРЕЊА ОНИХ МЛАДИХ ПЕСНИКА КОЈИ СУ У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ ПОСЛАЛИ, КАКО ТО У НАСЛОВУ ПИШЕ, „НАЈЛЕПШЕ СТИХОВЕ".... (....)

У ЕМИСИЈИ „ДЕЖУРНИ СТУДИО" ДРУГОГ ПРОГРАМА РАДИО БЕОГРАДА ПОСТОЈИ СТАЛНА РУБРИКА „НАЈЛЕПШИ СТИХОВИ". ИЗ НЕДЕЉЕ У НЕДЕЉУ РЕДАКЦИЈИ МЛАДИ ПЕСНИЦИ ШАЉУ НА ХИЉАДЕ СВОЈИХ СТИХОВА. ПЕТАР ПАЈИЋ, ПОРЕД КОМЕНТАРА ТЕ ПОЕЗИЈЕ, У СВАКОЈ ЕМИСИЈИ БИРА ПО ЈЕДНУ, НАЈУСПЕЛИЈУ ПЕСМУ. ОВДЕ ЋЕТЕ НАЋИ ПЕСМЕ ИЗАБРАНЕ ОД НЕКОЛИКО ХИЉАДА АУТОРА, КОЈИ СУ СЕ ЈАВИЛИ ОД ЈУНА ПРОШЛЕ ДО МАЈА ОВЕ ГОДИНЕ. ЗБИРКА ЈЕ ИЛУСТРОВАНА ВИЊЕТАМА И ЦРТЕЖИМА МЛАДИХ СЛИКАРА, ИЗАБРАНИМ, ТАКОЂЕ, У ЕМИСИЈИ „ДЕЖУРНИ СТУДИО". ИЗБОР ЈЕ ИЗВРШИО ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ.
Кад прелистате и упознате оно што је штампано између корица књиге, која је, не случајно, узета као знак препознавања ове локације, видећете, међу ауторима, и не мали број оних, за које нико жив није знао пре 44 године, а данас представљају занимљиве песничке појаве, међу којима има и не мали број оних са природним стваралачким развојем. Тако се почињало. Некада. Пре скоро пола века. Такмичењем. Вреди на то подсетити, и више: обновити и усталити као праксу, примерену данашњем времену и технолошком развоју. Због чега? Због оних који долазе. Због оних који ће увек долазити...